آخرین خبرها

اخبار داغ

تأیید هویت کامل در Binance

نحوه تکمیل تأیید هویت به وب سایت Binance مراجعه کرده و وارد حساب خود شوید ، سپس بر روی [User Center] - [Identification] کلیک کنید. در قسمت تأیید هویت ، روی [تأیید] ...