• ระยะเวลาโปรโมชั่น: Unlimited
  • โปรโมชั่น: สูงถึง 72,000 USDT
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: แต่ละสัปดาห์
  • โปรโมชั่น: 5,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: Unlimited
  • โปรโมชั่น: อัตราการอ้างอิงสูงสุด 40%